Անատոլի Աշոտի Մկրտչյան

1986-1991թթ.

Ջոն Սահակի Կիրակոսյան

1975-1985թթ.

Կամո Բաբինի Ուդումյան

1972-1975թթ.

Բալաբեկ Գրիգորի Մարտիրոսյան

1958-1972թթ.

Անտոն Երվանդի Քոչինյան

1954-1958թթ.

Գևորգ Հարությունի Հովհաննիսյան

1947-1954թթ.

Սահակ Կարապետի Կարապետյան

1944-1947թթ.

Ասքանազ Հարությունի Մռավյան

1921-1922թթ.

Ալեքսանդր Արտեմի Բեկզադյան

1920-1921թթ.