Առաջին Հանրապետության դիվանագիտական ներկայացուցիչների մասին տեղեկությունները ցավոք աղքատիկ են և երբեմն էլ՝ իրարամերժ: Նրանք ոչ միշտ են անվանվել դեսպաններ, երբեմն կոչվել են ներկայացուցիչ, երբեմն՝ հյուպատոսական գործակալ: Առկա քիչ աղբյուրներում նշվում է պարզապես, որ տվյալ անձինք եղել են ՀՀ դեսպաններ կամ ներկայացուցիչներ այս կամ այն երկրում կամ որևէ երկրի որևէ շրջանում, սակայն բացակայում են կոնկրետ տարեթվերը. դա է պատճառը, որ շատերի անվան դիմաց որպես ծառայության ժամանակահատված նշված է պարզապես 1-ին Հանրապետության ողջ շրջանը: Պետք է հաշվի առնել նաև, որ, ըստ տեղեկությունների, որոշ դիվանագիտական ներկայացուցիչներ նշանակվել են իրենց պաշտոններին, սակայն այս կամ այն պատճառով այդպես էլ չեն մեկնել իրենց պարտականությունները կատարելու նշանակման երկրում: Հետաքրքիր է, որ որոշ ներկայացուցչություններ շարունակել են գործել Հայաստանի խորհրդայնացումից հետո և տրամադրել տեղեկանքներ ու փաստաթղթեր: Հասկանալի է, որ շատերի կենսագրություններն ու լուսանկարները մեր տրամադրության տակ չկան: Մենք կշարունակենք համագործակցել տարբեր ատյանների և անձանց հետ, որպեսզի հնարավորինս լրացնենք պակասող տեղեկությունները և շտկենք հնարավոր բացթողումները: Շնորհակալ կլինենք բոլոր նրանց, ովքեր մեզ կտրամադրեն Հայաստանի Հանրապետության դիվանագիտական ներկայացուցիչների մասին տեղեկություններ, փաստաթղթեր և լուսանկարներ:

Արսեն Կիտուր

Իրաքի Հանրապետություն (1920-1920թթ.)

Միխայիլ Տեր-Ասատուրով (Միքայել Ասատուրյան)

Ֆինլանդիայի Հանրապետություն (1920-1922թթ.)

Սիմոն Հակոբյան

Լիտվայի Հանրապետություն (1920-1922թթ.)

Դիանա Աբգար

Ճապոնիա (1920-1920թթ.)

Հովսեփ Արղության

Իրանի Իսլամական Հանրապետություն (1920-1920թթ.)

Ավետիս Ահարոնյան

Ֆրանսիական Հանրապետություն (1919-1919թթ.)

Գարեգին Փաստրմաճյան (Արմէն Գարո)

Ամերիկայի Միացյալ Նահանգներ (1919-1919թթ.)

Տիգրան Չամքերթեն

Բելգիայի Թագավորություն (1919-1920թթ.)

Հայկ Պատաբան

Եթովպիայի Դաշնային Ժողովրդավարական Հանրապետություն (1919-1923թթ.)

Արշակ Ջամալյան

Վրաստան (1918-1918թթ.)

Գալուստ Ասլանյան

Հունաստանի Հանրապետություն (1918-1920թթ.)

Տիգրան Բեկզադյան

Ադրբեջանի Հանրապետություն (1918-1920թթ.)

Տիգրան Բեկզադյան

Վրաստան (1918-1920թթ.)

Սավա Գեորգիևիչ (Սահակ Գևորգյան)

Սերբերի, Խորվաթների և Սլովենների Թագավորություն (1918-1920թթ.)

Զոհրապ Խոսրով

Եգիպտոսի Արաբական Հանրապետություն (1918-1920թթ.)

Էթիեն Բրազիլ (Իգնատիուս Էթյան)

Արգենտինայի Հանրապետություն (1918-1920թթ.)

Էթիեն Բրազիլ (Իգնատիուս Էթյան)

Բրազիլիայի Դաշնային Հանրապետություն (1918-1920թթ.)

Էթիեն Բրազիլ (Իգնատիուս Էթյան)

Չիլիի Հանրապետություն (1918-1920թթ.)

Ֆերդինանտ Թահթաջյան

Թուրքիայի Հանրապետություն (1918-1920թթ.)

Հարություն Խնդիրյան

Ռումինիա (1918-1920թթ.)

Մարտիրոս Հարությունյան

Ադրբեջանի Հանրապետություն (1918-1920թթ.)

Հակոբ Մավյան

Բուլղարիայի Հանրապետություն (1918-1920թթ.)

Ինգա Նալբանդյան

Դանիայի Թագավորություն (1918-1920թթ.)

Լևոն Նևրուզ

Շվեյցարական Համադաշնություն (1918-1920թթ.)

Տիգրան Չայյան

Հունաստանի Հանրապետություն (1918-1920թթ.)

Վարդան Չմիշկյան

Ռուսաստանի Դաշնություն (1918-1920թթ.)

Կարո Պալյան

Բուլղարիայի Հանրապետություն (1918-1920թթ.)

Գրիգոր Սնապյան

Ֆրանսիական Հանրապետություն (1918-1920թթ.)

Մկրտիչ Փափազյան

Լեհաստանի Հանրապետություն (1918-1920թթ.)

Ա. Միրզայան

Ֆրանսիական Հանրապետություն (1918-1920թթ.)

Ավետիս Ավետիքյան

Գերմանիայի Դաշնային Հանրապետություն (1918-1920թթ.)

Կարապետ Դիլսըզյան

Իտալիայի Հանրապետություն (1918-1920թթ.)

Գրիգոր Ձամոյան

Չինաստանի Ժողովրդական Հանրապետություն (1918-1920թթ.)

Ա. Քամպերյան

Մեծ Բրիտանիայի և Հյուսիսային Իռլանդիայի Միացյալ Թագավորություն (1918-1920թթ.)

Միքայել Աթաբեկյան

Վրաստան (1918-1920թթ.)

Զարէհ Գաբրիելյան

Ավստրիայի Հանրապետություն (1918-1920թթ.)

Աշոտ Թոնյան

Ռուսաստանի Դաշնություն (1918-1920թթ.)

Ջեյմս Գրինֆիլդ

Գերմանիայի Դաշնային Հանրապետություն (1918-1919թթ.)

Գրիգոր Չալխուշյան

Ռուսաստանի Դաշնություն (1918-1920թթ.)

Հովհաննես Մասեհյան

Մեծ Բրիտանիայի և Հյուսիսային Իռլանդիայի Միացյալ Թագավորություն (1918-1920թթ.)

Հակոբ Բագրատունի

Մեծ Բրիտանիայի և Հյուսիսային Իռլանդիայի Միացյալ Թագավորություն (1918-1920թթ.)

Մաթիկ Գեորգոֆ

Եթովպիայի Դաշնային Ժողովրդավարական Հանրապետություն (1918-1920թթ.)

Միքայել Վարանդյան

Իտալիայի Հանրապետություն (1918-1920թթ.)